Súťaže a turnaje

SEZÓNA '23
Názov
Kategória
Dátum
Registrácia
Počet
Výhra
Link
Apríl
Máj
Letné regionálne majstrovstá
st.žiactvo
20.-23.5
48 + 48
Jún
Júl
zobor cup 2023
turnaj triedy a - dorast
24.-28.7
48 + 48
August
nitriansky tenisový baby cup
deti do 10 a 12 rokov
9.8.
open pre deti nitrianskych tk
chrenová baby cup 2023
deti do 10 rokov
12.-13.8.
48 + 48
SPU CUP 2023
turnaj triedy A - muži, ženy
26.-30.8.
48 + 48