Kontakt

Korešpondenčná adresa:
TK Slávia SPU Nitra
P.O.BOX 10 A
949 01 Nitra

Právna forma: občianske združenie
Názov OZ: TK Slávia SPU Nitra
IČO: 18046924
Bankové spojenie: IBAN: SK13 5600 0000 0068 3996 3002
Prima banka Slovensko a.s.

Sídlo: Tenisový areál Ďumbierska 2, Nitra
Otvorené:

Po-Ne 07:00 – 22:00

Napíšte nám:
Kontakt:
+421910278778 Prezident TK

+421905265511 Šéftréner TK

+421911519420 Správkyňa tenisového areálu

+421907738069 Kurtári
Rezervačný systém:
www.rs.nitra.sk
Funkcionári a tréneri TK Nitra:

Správna rada:
Ing. Pavel Matuščín – predseda správnej rady a prezident TK
Marián Uhrík
Ing. Robert Hulák
Ing. Alexandra Bernáthová – podpredseda správnej rady
Mgr. Ján Studenič
Mgr. Petra Pochabová
Ing. Pavel Tomaschek

Tréneri:
Mgr. Ján Studenič
Ing. Andrea Hradecká
Ing. Marián Krasňan
Mgr. Petra Pochabová

Revízor účtov:
Vladimír Besedéš